התעשייה 2, ירושלים

א' - ה': 08:30 - 17:00

דלי להשמדת מחטים משומשים ופסולת חדה ומזהמת

דלי לסילוק מחטים
דלי לסילוק מחטים

דלי להשמדת מחטים משומשים / מזוהמים.

מגיע בנפחים של:
2 ליטר
5 ליטר
7 ליטר

  • מיועד לשימוש במרפאות, מעבדות, מכוני יופי ועוד מגוון מקומות הזקוקים לסטריליות.
  • המיכל על פי חוקי משרד הבריאות לאחסון והשמדה של פסולת מזהמת ובעל סגר מאובטח.
  • דלי להשמדת מחטים הינו בצבע אדום והמכסה בצבע צהוב

כיצד מפנים פסולת רפואית?

על פי התקנות בישראל על כל בעל מרפאה בישראל לוודא את פינוי הפסולת הנוצרת במהלך הטיפול במטופלים הפוקדים את המרפאה.
אך על אף שהתקנה הזו קיימת, התקנות לא מגדירות את האופן שבו יש לפנות את הפסולת עצמה.
חלק מבעלי המרפאות בוחרים בשיטות כאלו ואחרות, כאשר המקובלות ביותר ברחבי העולם הן חיטוי הפסולת, הקרנה או שריפה.
בישראל ישנה אפשרות לבצע פינוי ואיסוף פסולת רפואה באמצעות ציוד ייחודי, המבטיח סטריליות בעת ולאחר הפינוי בבתי החולים והמרפאות השונות.

בגמר השימוש יש לדאוג לפינוי הדלי להשמדה.
ניתן להעזר בקישור פה לפינוי פסולת

Bucket for destroying used / contaminated needles

Comes in volumes of:
2 liters
5 liters
7 liters

  • Designed for use in clinics, laboratories, beauty salons and a variety of other places that need sterility.
  • The container is in accordance with the laws of the Ministry of Health for the storage and destruction of polluting waste and has a secure closure.
  • The bucket is red and the lid is yellow

How to dispose of medical waste?

According to Israeli regulations, every clinic owner in Israel must ensure the removal of waste generated during the treatment of patients who visit the clinic.

But even though this installation exists, the regulations do not define how the waste itself should be disposed of.

Some clinic owners choose these and other methods, with the most common around the world being waste disinfection, screening or burning.

In Israel, it is possible to dispose of and collect medical waste using unique equipment, which ensures sterility during and after the evacuation in the various hospitals and clinics.