התעשייה 2, ירושלים

א' - ה': 08:30 - 17:00

פאלס אוקסימטר מד חמצן ודופק דגם CMS50D

פאלס אוקסימטר

פאלס אוקסימטר / מד סיטורציה / מד חמצן בדם הינו מכשיר למדידת כמות החמצן בדם.
מספק באופן ברור ואמין על גבי מסך LCD את אחוז ריווי החמצן בדם (סטורציה) והדופק.

ולכן ע"י הבדיקה עם מד סטורציה, מתקבל מיידית מידע אמין ביותר, על מידת חמצון המוח והגוף, ועל הדופק.
מידע בסיסי זה מאפשר לדעת את מצב המטופל בשני מדדים חיוניים: 
מצב הנשימה (אחוז החמצן בדם) וגם מצב הלב (דופק).

אצל אדם בריא אחוז החמצן בדם הינה כ 96%. נתון המצביע על תקינות רווית החמצן בגוף.
בין 90%-94% זה נמוך, ויש לעקוב.
תחת 90% (אם הבדיקה אמינה* והאדם חש ברע) יש להזעיק עזרה רפואית.
מד סטורציה הינו גם מד דופק – למדידת מספר פעימות הלב בדקה.  

הערכים התקינים במד דופק הם:

 • ילדים מגיל 8 ומבוגרים במצב מנוחה:  60-100 פעימות לדקה
 • ילדים בגיל 1-8: 80-120 פעימות בדקה
 • תינוקות גיל0-1: – 100-120 פעימות.

  למידע נוסף על הערך פאלס אוקסימטר ניתן לגלוש לויקיפדיה

תכונות המכשיר:

 • כיבוי אוטומטי לאחר 8 שניות לחסכון בסוללה
 • אפשרות להגדלת תצוגת הנתונים לסובלים מקשיי בראייה.
 • תצוגת נתונים מתהפכות ומשנות כיוון לתצוגה ונוחות מירבית  לנוחות המטפל / מטופל
 • תצוגת גרף קצב לב.
 • מדידות של רמת החמצן והדופק, בצורה מהירה ומדויקת מאוד.

נתונים טכניים: לחץ פה  לתצוגה

Pulse Oximeter

Pulse Oximeter is a device for measuring the amount of oxygen in the blood.
Clearly and reliably provides on an LCD screen the percentage of oxygen saturation in the blood (situation) and pulse.

Therefore, by testing with an oximeter pulse, very reliable information is immediately obtained, about the amount of oxygen in the body and the pulse.
This basic information makes it possible to know the patient's condition in two essential indicators:
The state of respiration (percentage of oxygen in the blood) and also the state of the heart (pulse).

In a healthy person, the percentage of oxygen in the blood is about 96%. A figure that indicates the normalization of oxygen saturation in the body.
Between 90% -94% it is low, and should be followed.
Below 90% (if the test is reliable * and the person feels unwell) medical help should be called.
Pulse Oximeter is also a heart rate monitor – for measuring the number of heartbeats per minute.

The normal values in the heart rate monitor are:

Children from the age of 8 and adults at rest: 60-100 beats per minute
Children ages 1-8: 80-120 beats per minute
Infants age 0-1: – 100-120 beats.

Device features:

 •  Auto power off after 8 seconds to save battery.
 • Option to increase the display of data for those with visual impairments.
 • Option to change the display direction for convenience for the comfort of the therapist and the patient
 • Heart Rate Graph Display.
 • Measurements of oxygen level and pulse, very quickly and accurately.