התעשייה 2, ירושלים

א' - ה': 08:30 - 17:00

שלט ערכת עזרה ראשונה
למוסדות חינוך
לפי התקנה החדשה 8ב

שלט ערכת עזרה ראשונה לתוספת הרביעית תקנה 8ב

חזרה למחלקת תקני משרד החינוך

שלט ערכת עזרה ראשונה

להלן החלק היחסי מתוך הנוסח של משרד החינוך שמתייחס לשלט ערכת עזרה ראשונה.

מתוך קובץ התקנות ה' בשבט התשפ"א – ינואר 2021
תוספת רביעית – תקנה 8 (ב)

פרק ב: ערכת עזרה ראשונה
12 .לפי תקנה 8(א) – מחזיק בית ספר יציב ערכת עזרה ראשונה אחת לפחות, במקום מרכזי ונגיש בתוך בית
הספר שבהחזקתו.
כאמור, המדובר הן בחובה שחלה על בי"ס והן על גן ילדים.
על פי תקנה 8(ב)- מחזיק בית ספר יציב שלט על עמדת העזרה הראשונה או לצדה בהתאם להוראות תקנה
11 ולתרשים שבתוספת הרביעית.
תוספת רביעית (תקנה 8(ב)

לצפייה בנוסח מתוך אתר משרד החינוך לחצו פה

שלט תיק עזרה ראשונה

כמו כן יש להחזיק בצמוד תיק עזרה ראשונה.

להלן החלק היחסי מתוך הנוסח של משרד החינוך שמתייחס לציוד בנושא עזרה ראשונה.

מתוך קובץ התקנות ה' בשבט התשפ"א – ינואר 2021
בהתאם לקבוע בתקנה 9 ,ערכת עזרה ראשונה תכלול את הפריטים המפורטים בתוספת החמישית.

 

שם הפריט

כמות

תרמיל גב

1 יח'

משולש + סיכת ביטחון

5 יח'

תחבושת אישית

5 יח'

תחבושת בטן

1 יח'

חוסם עורקים

1 יח'

אגד (תחבושת)

10 יח'

איספלנית (מיקרופור)

3 יח'

פלסטריות

200 יח'

מספרי מלע"כ

1 יח'

פד גזה סטרילי

20 יח'

סד לקיבוע

1 יח'

תמיסה לחיטוי כגון סביעור

1 יח'

תחבושת לכוויות

3 יח'

שמיכה היפוטרמית

2 יח'

כפפות חד פעמיות

10 זוגות

פנס ראש+3 סוללות

1 יח'

Item name

Quantity

Backpack1 PCS
triangle + safety pins5 PCS
Personal military bandage5 PCS
Medium military bandage1 PCS
Tourniquet1 PCS
Roll dressing bandage 7 cm10 PCS
Paper roll glue3 PCS
Adhesive bandage (plasters)200 PCS
Paramedic's scissors1 PCS
Sterile gauze pad 7.5 * 7.5 cm20 PCS
Plastic arm brace1 PCS
Disinfectant solution1 PCS
Bandage for burns3 PCS
Hypothermic blanket2 PCS
Non-sterile disposable glove20 PCS
1 PCSHeadlamp + 3 batteries

 

 
דילוג לתוכן